Theaterschool Wonderboom

Informatie over de nieuwste Corona-maatregelen, lessen en voorstellingen

Beste ouders en leerlingen van Wonderboom,

Hierbij informeren wij jullie over wat de nieuwste Coronamaatregelen betekenen voor de theaterlessen en repetities en voorstellingen van onze Wonderboom groepen. Deze gaan allemaal door, tenzij er nog weer een nieuwe aanscherping van de regels komt!

Wonderboom volgt uiteraard alle adviezen op van het RIVM en hanteert alle voorgeschreven maatregelen.

 Voor onze lessen, repetities en vorstelling betekent dit het volgende.

* De kinderen mogen nog steeds samen les hebben en met elkaar repeteren voor een voorstelling.

* Zij mogen spelen en zingen en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

* Docenten houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen.

* De lesruimten en theaterzaal van De Blauwe zaal worden voor, tijdens en na de lessen en repetities geventileerd.

* Iedereen dient de handen te ontsmetten bij binnenkomst. Hiervoor staat in De Blauwe Schuit een speciale zuil bij de ingang, in De Meenschaar zijn op diverse plekken handgels aanwezig.

* Komt u uw kind ophalen? Dan verzoeken wij u buiten te wachten en ook hier 1,5 meter afstand van anderen te houden.

* Mocht u De Blauwe Schuit of De Meenschaar binnen willen (bijv. in geval van brengen en ophalen bij  slecht weer of straks bij de voorstellingen), dan wordt u dringend verzocht een mondkapje te dragen; beide gelden als publieke binnenruimte. Ook binnen verzoeken wij u de 1,5 m. afstand aan te houden.

 

Daarnaast zijn de algemene regels voor kinderen met klachten:

* Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen ook met een neusverkoudheid naar theaterles, zo lang zij geen koorts hebben.

Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met iemand die corona heeft. Of als een ouder klachten heeft die passen bij corona én koorts heeft of benauwd is. Uw kind moet dan thuisblijven.

 

Voor de voorstellingen in De Blauwe Schuit vanaf medio november geldt nu:

* In het theater mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, exclusief artiesten/kinderen en personeel.

* Bij binnenkomst mondkapje op en 1,5 m. afstand tot anderen.

* Handen ontsmetten.

* Tijdens de voorstellingen zit men minstens 1,5 m. van elkaar. Bij reservering wordt hiermee rekening gehouden.

 

Wij doen onze uiterste best uw kinderen en uzelf een veilige omgeving te bieden.

 

                                                     ALGEMENE INFORMATIE OVER SCHOOLJAAR 2020/'21

Zoals het er met Corona nu voorstaat mogen er  theaterlessen worden gegeven. 

Hetzelfde geldt voor de productiegroepen en de musical, die door de Corona-maatregelen moesten worden uitgesteld. Ook die groepen starten weer in september. En in november worden alle voorstellingen opgevoerd! Alles natuurlijk alleen als de Corona-situatie het dan toelaat.

Het lesprogramma ziet er daardoor wel wat anders uit dus dan andere jaren. Als gevolg van de Corona-crisis werden de musical en theaterproducties vorig seizoen afgelast. Deze zijn nu opgenomen in de eerste periode van seizoen 2020/’21 (september-december). In de tweede periode (januari-juni 2021) is er een speciaal  thema- programma, waarbij we in 3 x 5 lessen verschillende theateronderwerpen gaan onderzoeken, Denk b.v. aan spelen met maskers, fysiek theater, improvisatie film en/of zang. Wat we precies gaan doen wordt nog nader bepaald. De leerlingen krijgen dan ook les van verschillende docenten. Naast theaterlessen voor leerlingen van 8 – 12 jaar (basisschool) is er dit jaar ook een theatercursus voor jongeren vanaf 13 + (middelbare school). Voor die laatste groep geldt dat zij in de tweede periode kunnen aansluiten bij het themaprogramma.

Voor het gehele programma kijk onder de knoppen per leeftijdscategorie.

LET OP ! In december zijn er geen lessen voor de kinder- en jongerengroepen.

De eerste serie improvisatielessen voor volwassenen loopt t/m 8 december.

 

Namens de Wonderboom-docenten wens ik iedereen dit seizoen veel spelplezier!

Hans Elbersen

Coördinator Theaterschool Wonderboom

 

ALGEMENE INFORMATIE

* In de productiegroepen musicalgroep is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. Inschrijven kan nog tot 15 september; de voorstellingn zijn al in november! 

* De deelnemers de productiegroepen en de musical gaan automatisch na 1 januari deelnemen aan het themaprogramma, tenzij zij zich per 1 januari wilen uitschrijven.

* Inschrijving van nieuwe leerlingen voor het themaprogramma vanaf januari is ook mogelijk. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

 

HULP MET BETALING CURSUSGELD

Voor inwoners van de gemeente Het Hogeland zijn er mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding van het cursusgeld. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente, of neem telefonisch contact op met onze administratie via (info@wonderboom.nl). Ook kan het cursusgeld in overleg in termijnen worden betaald.

Naast het reguliere lesaanbod verzorgt Wonderboom ook theater op maat voor scholen en de begeleiding van schoolmusicals en voorstellingen.

 

Voor het schooljaar 2020/2021 gelden de onderstaande vakanties en feestdagen: 

Herfstvakantie                           - 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie                            - 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie                      - 20 t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag/Tweede Paasdag   - vr 2 en ma 5 april 2021
Koningsdag                                - di 27 april
Meivakantie                               - 1 t/m 9 mei 2021
Hemelvaart en vrijdag erna        - do 13 en vr 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag                   - ma 24 mei 2021
Zomervakantie                          - ma 10 juli t/m 22 augustus 2021

 

 

Aanmelden

Agenda en reserveringen

Er zijn op dit moment geen voorstellingen.

Nieuws

Blog 23 032020

Plan cultuurcentra Hogeland

Ambitieus plan voor nieuwe cultuurcentra in Het Hogeland

Blog 01 072019

De inschrijving is geopend!

De inschrijving is geopend!

Blog 01 072019

Samenwerking Wonderboom en Hunsingo

Samenwerking Theaterschool Wonderboom en Muziekschool Hunsingo

Blog

Nieuwsarchief

Bekijk het volledige nieuwsarchief

Ons team

Fundament

Jeugdtheaterschool Wonderboom is in Noord Groningen het podium waar kinderen en jongeren met plezier werken aan verrijking en verwondering door actief mee te doen aan theateractiviteiten.

Jeugdtheaterschool Wonderboom geeft kinderen en jongeren de gelegenheid om kennis te maken met theater, om hun leven te verrijken met creativiteit. Wonderboom biedt hen een plek waar zij onder leiding van vakkundige theaterdocenten in een veilige en inspirerende omgeving hun creativiteit leren te gebruiken om met elkaar theater te maken.

De basisprincipes van het theater maken worden onderwezen op een niveau dat aansluit bij de leeftijd en de ontwikkeling van de deelnemers.

Essentieel onderdeel van de theatervorming is het optreden voor publiek. Elke cursus wordt afgesloten met een presentatie, waarbij de vorm varieert van een kleine presentatie voor ouders en bekenden tot een grote voorstelling met volledige P.R. en publiek van buitenaf.

Voorstellingen worden samen met de jonge spelers gemaakt en behandelen thema’s die er voor hen toe doen. Artistiek startpunt is de belevingswereld van de kinderen en jongeren zelf.

Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te kunnen bereiken, hanteert Wonderboom een lage drempel. Iedereen kan meedoen.

Jeugdtheaterschool Wonderboom is onlosmakelijk verbonden met de plattelandsstructuur van Noord-Groningen. Om zoveel mogelijk deelnemers te kunnen bereiken, zoekt Wonderboom hen op. Er worden cursussen gegeven in verschillende dorpen. Voorstellingen worden verspreid in de hele regio gespeeld en gelden (nog steeds) als een belangrijk speerpunt om ook niet deelnemende kinderen en jongeren kennis te laten maken met en mee te laten genieten van theater.

Jeugdtheaterschool Wonderboom kan niet zonder haar vrijwilligers. Niet alleen voor de producties van K3 en J3, maar ook voor andere han- en spandiensten, zoals helpen op speciale dagen.

Ook in ons bestuur hebben wij enthousiaste betrokken mensen nodig die ons willen helpen en meedenken om Jeugdtheaterschool Wonderboom sterk in het Hoogeland te laten staan. Help ons mee!

Wij denken aan ouders, opa's, oma's,  tantes, oom, oud-leerlingen, en misschien zelfs je buurman of buurvrouw. Die mensen die graag willen helpen zodat de kinderen en jongeren lekker toneel kunnenspelen. Als jij, of anderen interesse hebben om dit seizoen te helpen, laat dat dan weten via info@wonderboom.nl. Dan nemen wij contact met je op!

Voor haar financiering is Wonderboom afhankelijk van cursusgelden en de recettes van de voorstellingen. Daarnaast ontvangt zij subsidie van een aantal gemeenten in de provincie en incidentele sponsorgelden van bedrijven en instellingen. Dit geld is echter niet toereikend om de kwaliteit hoog te houden en de culturele activiteiten voor de jeugd in de regio verder uit te bouwen. De jaarlijkse producties, waarmee de oudere leerlingen hun cursusjaar afsluiten kosten veel geld. Wonderboom zoekt daarom Vrienden en Sponsoren, die de Jeugdtheaterschool een warm hart toedragen en hun financiële steentje willen bijdragen.

 

Wilt u ook Sponsor van Wonderboom worden?

Fijn! Neem contact met ons op via info@wonderboom.nl over de mogelijkheden. Als tegenprestatie kunnen wij uw bedrijf noemen op onze posters, flyers, programmaboekjes en uiteraard op de website. Ook zijn er mogelijkheden in het fifty-fifty principe; van het bedrag wat u sponsort kunt u de helft inzetten om bij ons workshops of lessen in te kopen, de andere helft is pure sponsoring. Zo wordt gelijk duidelijk voor uw medewerkers wat de sponsoring inhoudt.

Wonderboom heeft een ANBI erkenning.

 

Wilt u ook Vriend van Wonderboom worden?

Dat kan al vanaf € 10,- per jaar, maar andere ‘vriendschappen’ zijn natuurlijk ook mogelijk.

Hieronder kunt u aangeven wat u jaarlijks als vriend wilt bijdragen en mocht u een ander bedrag willen bijdragen, dan kunt u dat bij "opmerkingen" schrijven.

Wonderboom heeft een ANBI erkenning. Uw bijdrage is dus fiscaal aftrekbaar. Na de afschrijving heeft u 35 werkdagen de tijd om uw bijdrage terug te boeken. U kunt zich hieronder aanmelden via internet, of u kunt het aanmeldformulier afdrukken, invullen en opsturen naar Jeugdtheaterschool Wonderboom, Antwoordnummer 9, 9950 VB Winsum.

Voor particulieren

Alleen invullen indien van toepassing


Typ de bovenstaande code over in dit veld. Dit helpt ons geautomatiseerde spamberichten tegen te gaan.

 

Mededeling

De Stichting Vrienden van Wonderboom heeft opgehouden te bestaan.

In de nabije toekomst, wanneer een fusie tussen Theaterschool Wonderboom, Muziekschool Hunsingo en Muziekschool Noordakkoord een feit is, wordt er mogelijk een nieuwe donatiemogelijkheid gecreëerd.

Wij danken iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen van harte voor hun donaties!

Bestuur Theaterschool Wonderboom

 

 

Neem contact op

Per 1 januari 2020 gaat Wonderboom fuseren met Muziekschool Hunsingo. Maar sinds januari 2019 voert Hunsingo de administratie van Wonderboom.

De zakelijke en artistieke leiding berusten bij de coördinator van Hunsingo, die ook optreddt als coördindator voor de lessen en vorstellingen van Wonderboom.

Wij zijn bereikbaar via info@wonderboom.nl
Of je kan bellen naar 050 301 77 60 (Hunsingo).

Onze mails komen niet aan? Kijk dan even in uw spam-folder, de ongewenste e-mail.

Vakantie
Theaterschool Wonderboom is de zomervakantie 2019 gesloten van 21 juli tot en met 2 september.

Inschrijven tijdens de zomervakantie
Als je je in de zomervakantie aanmeldt voor een cursus, dan hoor je zsm van ons in het nieuwe seizoen. Dit jaar krijg je na je aanmelding helaas geen automatische reply met het overzicht van je inschrijving ivm computerproblemen. Maar wees gerust, als je je inschrijft en je ziet dan de pagina met ‘verzonden inschrijving’ verschijnen dan betekend dat dat wij hem gekregen hebben, en is je inschrijving bevestigd.
Vanaf 3 september krijg je verder bericht over je inschrijving en extra informatie over de cursus waarvoor je je hebt aangemeld. Mocht je onverhoopt niks van ons horen, mail of bel dan in de week van 10 september en kom gewoon opdagen op de eerste les van de cursus die je graag wilt volgen. Onze verwachting is dat in alle cursussen genoeg ruimte is.

Contactinformatie

De Blauwe Schuit

Warfstraat 1,
9551 BS Winsum